Handelsbetingelser

Handelsbetingelser – Tobias Ehlig ApS

Tobias Ehlig ApS benævnes herunder “TE”.

Priser

Priser for udgivelse af artikler med links fremgår af det fremsendte Excel-ark.

Priserne er for publicering af artikler. De inkluderer ikke tekstforfatning. Denne service tilbyder jeg ikke.

Nicher

Det er tilladt at linke til alle typer af hjemmesider i artiklerne, så længe at det der linkes til er lovligt. Dog vil links til hjemmesider inden for specielle nicher som lån, casino, betting, gambling, krypto, erotik, dating, CBD og lign. blive pålagt et gebyr på 100 %, da mængden at disse links dermed begrænses. Prisen for links til disse nicher vil altså være “dobbelt op” (x2).

Links

Der må som standard kun linkes til ét kundedomæne pr. artikel, plus evt. relevante autoritetslinks. Linkes der til flere kundedomæner i en artikel, så vil der blive pålagt et gebyr på 100 % for hvert ekstra kundedomæne der linkes til. Prisen for en artikel med links til to kundedomæner vil altså være “dobbelt op” (x2).

Levetid

Artikler og links forbliver online så længe hjemmesiderne er i live, også efter en eventuel afslutning af samarbejdet.

Indhold

Artiklerne der udgives skal være af en fornuftig kvalitet og længde, dvs. uden væsentlige sproglige eller grammatiske fejl, og på minimum 300 ord.

Til alle artikler tilknyttes der et billede af fornuftig relevans og kvalitet. Dette billede må ikke være beskyttet af nogen former for ophavsret.

Artiklerne skal være på det sprog der matcher hjemmesiderne de uploades til, dvs. dansk på .dk-domæner, svensk på se.-domæner, engelsk på .com-domæner osv. Der må gerne linkes til et domæne der ikke har samme TLD som den hjemmeside der linkes fra, fx et link til et .se-domæne fra en .dk-hjemmeside, men artiklen skal i det tilfælde være på dansk.

Reklamemarkering

Der indsættes automatisk ordet “Annonce” som en billedfil i toppen af alle artikler, idet dette er påkrævet jf. Markedsføringsloven.

Fakturering

Fakturering sker d. 1 i hver måned, hvor der afregnes for den netop forgangne måned.

Fortrolighed

TEs hjemmesider drives i WordPress. Som kunde får du leveret et unikt login, som giver dig adgang til at udgive artikler på hjemmesiderne. Dette login er personligt, og må ikke udleveres til nogen uden for jeres organisation.

Den fremsendte liste med TEs hjemmesider må ikke videresendes til nogen uden for jeres organisation. Udvalgte domæner må dog gerne fremvises til potentielle kunder som fx en del af et tilbud. Hverken hele eller dele af listen må offentliggøres nogen steder, dvs. hverken i Facebook-grupper, i online fora eller lign.